VrtićSloboda


Adresa Milutina Bojića bb, Šabac
Godina otvaranja 1984.
Površina 1403 m²
Telefon 015/334-527
Glavni vaspitač Marijana Ivanović, Ljiljana Perić