Stručna službaДинамика адаптације

ДИНАМИКА АДАПТАЦИЈЕ НОВОУПИСАНЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

СЕПТЕМБАР

I НЕДЕЉА –родитељ присутан у групи ако жели
ГРУПА I 8-10h
ГРУПА II 10-12h
ГРУПА III 12-14h

II НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља
ГРУПА I 8-10h
ГРУПА II 10-12h
ГРУПА III 12-14h

III НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља
све групе од 8 до 11 и 30

IV НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља
Остају на спавању

НАПОМЕНА:
ОБА ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ РАДЕ ИСТУ СМЕНУ ПРВЕ 3 НЕДЕЉЕ- 8-14ч

ДЕЦА КОЈА СЕ ТЕШКО АДАПТИРАЈУ ОСТАЈУ НА СПАВАЊУ КАДА РОДИТЕЉ И ВАСПИТАЧ ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ ТО МОГУЋЕ.

РАСПОРЕД ДЕЦЕ ПО ГРУПАМА ПРАВИ ВАСПИТАЧ ЗАЈЕДНО СА РОДИТЕЉИМА .
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА РОДИТЕЉИ ДОЂУ НА РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК У УТОРАК 30.АВГУСТА У 8ч У ОБЈЕКАТ ГДЕ ЈЕ ДЕТЕ УПИСАНО ГДЕ ЋЕ ДОБИТИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ.

САНДРА МИЋИЋ, ДИРЕКТОР
стручна служба