Stručna službaСАВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Вртић «Младост» , Кнеза Лазара 10
Време:
(Четвртак, 17-20 часова) Василија Ивановић Теодоровић, психолог
(Четвртак, 17- 20 часова) Неда Стокић, логопед
(од уторка до петка, 12- 14 часова) Марина Алексић, логопед
Педагог и нутриционист - заказати 015/304 750
Телефон за информације 015/351 558

Зашто саветовалиште за родитеље?
Родитељи предшколске деце све чешће имају потребу за додатном подршком у вези са питањима развоја, васпитања и образовања, исхране, неге и здравља своје деце.
Нису увек у могућности да се самостално едукују или немају навику да се и у ситуацијама када им је потребан само савет, а не и нека врста третмана, јаве здравственим или институцијама из области социјалне заштите.
Предшколска установа је место где могу на многа од ових питања добити одговоре, да се информишу коме да се обрате за помоћ, стекну знања из области васпитних компетенција...
Шта је саветовалиште за родитеље?
Саветовалиште за родитеље реализује се као посебан програм у складу са принципима добровољности долажења на саветовање, дискреције у раду, доступности свим заинтересованим родитељима предшколске деце на територији града.
Основне функције програма су: информативна, превентивна, едукативна и саветодавна
Коме је намењено?
Свим заинтересованим родитељима деце која похађају програме ПУ „Наше дете“ и предшколске деце на територији града која не похађају вртић.

Циљ саветовалишта:
Пружање стручне помоћи и подршке породици у свим питањима везаним за васпитање, образовање и одрастање деце

Облици рада:
Програм се реализује кроз индивидуалне разговоре са родитељима, а у ситуацијама када постоји потреба за неком тематском едукативном подршком, организује се рад у мањим или већим групама, предавања, трибине, радионице.
Могући садржаји:
-Информисање о свим карактеристикама раста и развоја детета предшколског узраста-
-Информисање о припреми детета за полазак у вртић и школу
-Сазнања о игри и начину стимулисања игре
- Избор књига за децу и о деци
-Сазнања о начинима подстицања и развијања дечјих интересовања, способности и склоности
- Рзавијање вештина васпитања деце у породици
-Заједничко тражење решења за актуелне проблеме, дилеме и тешкоће са којима се родитељи срећу у васпитавању и одгајању деце.