O ustanoviOrganizaciona struktura

Upravni odbor

Organ upravljanja u predškolskoj ustanovi jeste Upravni odbor.Predsednik i članovi UO obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, bez naknade.UO ima devet članova, uključujući i predsednika - po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i lokalne samouprave.Članove UO Predškolske ustanove imenuje i razrešava skupština lokalne samouprave a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova UO. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti UO odgovara skupštini jedinice lokalne samouprave - Skupštini Grada Šapca. Mandat UO je četiri godine.

Upravni odbor Ustanove:

• Donosi statut, pravila ponašanja u Ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova
• Donosi predškolski program, razvojni plan, godišnji plan rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju
• Donosi finansijski plan Ustanove
• Usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun
• Raspisuje konkurs i bira direktora
• Donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih

Direktor Ustanove

  • Sandra Mićić
  • Rođena 1974. godine u Frankfurtu
  • Visoka škola za obrazovanje vaspitača - Šabac, vaspitač
  • Učiteljski fakultet Užice - Univerzitet u Kragujevcu, vaspitač u predškolskim ustanovama.
  • Učiteljski fakultet Užice - Univerzitet u Kragujevcu, diplomirani vaspitač - master
  • U Predškolskoj ustanovi radi kao vaspitač od 1998. godine a na mestu direktora od 15.01.2016. godine.

Unutrašnja organizacija

Ostvarivanje delatnosti Ustanove obavlja se u sledećim oblicima radnog organizovanja:

Organizaciona jedinica za predškolsko vaspitanje i obrazovanje sa dečijim vrtićima i jaslama
Organizaciona jedinica Kuhinja i prevoz hrane
Organizaciona jedinica Zajedničke službe
- Pravna služba
- Stručna služba
- Služba računovodstva i knjigovodstva
- Tehnička služba
- Služba za upis dece
- Služba marketinga