O ustanoviO ustanovi

Istorijat


Za početak predškolskog vaspitanja dece u Šapcu, uzima se prvo zabavište sa odobrenjem Ministarstva prosvete, koje je otvorila Marija Milanković 1887. godine. Posle donošenja Zakona o narodnim školama 1898. godine, u Šapcu je otvoreno javno zabavište, ali su sve do rata radila i privatna zabavišta. Između dva svetska rata vaspitanjem dece bavilo se i Kolo srpskih sestara. Posle oslobođenja Šapca, oktobra 1944. godine, briga o deci imala je posebno mesto. Prvo obdanište otvoreno je 22. jula 1945. godine u Masarikovoj ulici broj 69. U narednim godinama puno je uloženo u predškolsko vaspitanje, tako da "Naše dete" danas važi za jednu od najvećih i najuspešnijih predškolskih ustanova u ovom delu Srbije, sa tradicijom dužom od 120 godina.

O ustanovi


Predškolska ustanova "Naše dete" ima 11 objekata u gradu, a na prigradskom području 4, od toga dva na Letnjikovcu i po jedan u Majuru i Jevremovcu. U prostorijama škola i mesnih zajednica Grada Šapca postoje 43 objekta u kojima se odvija pripremni predškolski program.

Vaspitno-obrazovni rad sa 3000 mališana realizuje 200 vaspitača, 22 medicinske sestre, psiholog, pedagog i logoped.Predškolska ustanova "Naše dete" ima 417 zaposlenih, različitih stručnih profila.

Delatnost Ustanove ostvaruje se u skladu sa Ustavom, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prema evidenciji Zavoda za statistiku, na području Grada Šapca ima 8825 dece uzrasta od 1 do 6,5 godina. Kapacitet Ustanove je 1957 mesta u celodnevnom boravku i 1230 mesta upripremnom predškolskom programu.

Objekti na gradskom i prigradskom području

"Snežana", Kralja Aleksandra 17
"Poletarac", Kralja Aleksandra 17
"Radost", Kralja Aleksandra 17
"Mladost", Kneza Lazara 10
"Bambi", Boračka 5
"Pčelica", Despota Stefana Lazarevića bb
"Bubamara", Vuka Karadžića 14
"Sloboda", Milutina Bojića bb
"Proleće", Stanoja Glavaša bb
"Bajka", Bore Tirića bb
"Sunce", Milutina Bojića bb
"Veverica", Nikole Tesle 1, Letnjikovac
"Đurđevak", Nikole Tesle 1, Letnjikovac
"Suncokreti", Vojvode Putnika bb, Majur
"Švrća", Andrije Glišića 2, Jevremovac

U vrtiću "Mladost" radi zubna ambulanta za predškolce, u kojojstručnu pomoć i preventivnu zaštitu organizuje stomatološka služba Doma zdravlja.

Prigodni i povremeni programi koji se obeležavaju u toku godine

Dečja čivijada (septembar)
Dečja nedelja (oktobar)
Mesec zdrave hrane ( oktobar)
Međunarodni dan starih osoba (oktobar)
Dan čistih ruku ( 15. oktobar)
Dan tolerancije (16. novembar)
Proslava Nove godine (decembar)
Božić (januar)
Sveti Sava (januar)
Deca za roditelje (mart)
Dan proleća (mart)
Uskrs (april)
Zdravom hranom do zdravih zuba (maj)
Izložba dečjeg likovnog stvaralaštva (maj)
Pozorišne igrarije (maj)
Završna priredba predškolaca (jun)

U okviru projekta "Šabac-grad znanja", Odeljenja za društvene delatnosti i privredu, PU "Naše dete" donela je Program saradnje sa ustanovama kulture:

Saradnja sa Narodnim muzejem

• Mladi arheolog - arheološka sekcija za predškolce
• "Ova izložba u tvojim očima" - Radionice slikanja, crtanja i modelovanja

Saradnja sa Bibliotekom šabačkom

• Program "Korak u svet knjiga"

Saradnja sa Međuopštinskim istorijskim arhivom

• Dan u arhivu- upoznavanje sa starim fotografijama grada, izradom porodičnog stabla, projekcija istorijskih filmova ...

Saradnja sa Šabačkim pozorištem

Pored poseta pozorištu i Pozorišnih igrarija koje traju već 11 godina, opredelili smo se za program:
• Pozorišne radionice

Saradnja sa Udruženjem likovnih stvaralaca Šapca

• Atelje za primenjenu umetnost
• Zid za grafit ili mural - mogućnost crtanja grafita na ogradama vrtića uz učešće predškolske dece
• Modelovanje u plastelinu i glini

Saradnja sa kancelarijom za mlade grada Šapca

• "Mali zeleni" - ekološka sekcija
• "Škola bontona"