Boravak u vrtićuSaradnja sa roditeljima

Saradnja sa roditeljima

Saradnja porodice i vrtića važan je preduslov optimalnog razvoja i vaspitanja deteta u institucionalnom kontekstu. Profesionalna uloga vaspitača i životna uloga roditelja uveliko su slične. Polaskom deteta u vrtić vaspitači i roditelji postaju saradnici na zajedničkom zadatku nege, vaspitanja i obrazovanja deteta. Zbog toga je važno da roditelji i vaspitači u međusobnu saradnju ulažu mnogo poverenja, otvorenosti, tolerancije, objektivnosti i spremnosti za uvažavanje ličnih i profesionalnih kompetencija, razmenu informacija o detetu, usklađivanje vaspitnih uticaja i zajedničko rešavanje problema u razvoju deteta.

Dobrom saradnjom svi dobijaju. Kada dete vidi da roditelji i vaspitači komuniciraju sa uvažavanjem, ono se oseća sigurno i voljeno a informacije koje razmenjuju odrasli osiguravaju potpunije zadovoljenje detetovih potreba, interesa i njegov optimalni razvoj. Roditelj koji vidi zadovoljstvo svog deteta, kojeg vaspitač informiše o ponašanju i razvoju deteta, koji ima uvid u funkcionisanje vrtića i rad vaspitača, razvija poverenje u osobu kojoj poverava svoje dete a uključenošću u rad vrtića potvrdjuje vlastite roditeljske kompetencije. Informacije koje vaspitač dobija od roditelja uveliko mu olakšavaju razumevanje deteta i sam rad s njim a napredak deteta i zadovoljstvo roditelja potvrdjuju njegov rad.

U gradjenju profesionalnih saradničkih odnosa s roditeljima (na putu prema partnerstvu) u našoj ustanovi poseban trud ulažemo u stvaranje situacije za aktivnu i ravnopravnu komunikaciju i interakciju vaspitača i roditelja što je vidljivo u:
• podržavanju kvalitetne komunikacije usmerene na dobrobit deteta
• pravovremenom reagovanju i konstruktivnom rešavanju problema vezanih za vaspitanje i razvoj dece
• podsticanju roditeljske uključenosti u osmišljavanje kvalitetnog programa za decu i podržavanju aktivnog učešća roditelja u realizaciji programa
• osnaživanju roditeljske kompetencije sticanjem znanja i veština potrebnih za vaspitanje dece u porodici.

U tom smislu roditeljima pružamo raznolike mogućnosti i oblike saradnje sa vaspitačima:
• svakodnevna razmena informacija i ciljani individualni razgovori vaspitaca i roditelja
• psihološko, pedagoško i logopedsko savetovalište za roditelje
• anketiranje roditelja o pojedinim aspektima razvoja i vaspitanja dece
• roditeljski sastanci
• WEB komunikacija
• zajedničke igraonice, radionice, druženja i slavlja dece (praznici, rodjendani, sportsko-rekreativna takmičenja, umetničko-stvaralačke radionice, priredbe...)

Kućni red i pravila vrtića

Poštovani roditelji, upisom vašeg deteta u vrtić postali ste deo velike vrtićke porodice. I baš kao svaka dobra porodica i ova naša ima odredjena pravila kojima se rukovodimo u svakodnevnim životnim situacijama. Pravila regulišu profesionalne obaveze i odgovornosti vaspitača i drugih zaposlenih, naglašavaju važnost saradnje porodice i vrtića, kao i roditeljske obaveze i odgovornosti u institucionalnom kontekstu.

Radi bezbednosti i zdravlja dece molimo vas da:
• poštujete radno vreme vrtića i ne kasnite po dete
• lično predate i preuzmete dete od vaspitača
• pismeno ovlastite punoletne osobe koje, u slučaju vaše sprečenosti, mogu preuzeti dete iz vrtića
• obavestite vaspitača o svakoj promeni adrese ili telefona
• informišete vaspitača o detetovim posebnim potrebama, zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primenjuju u eventualnim akutnim stanjima deteta
• ne dovodite bolesno dete u vrtić a posle bolesti donesete lekarsku potvrdu da dete može u kolektiv
• ne donosite u vrtić kolače i druge prehrambene proizvode koji nemaju istaknute deklaracije o proizvodjaču, sastavu i roku trajanja
• oblačite dete u višeslojnu odeću koja je ugodna za igru i lako se skida i oblači
• za decu jaslenog uzrasta obavezno donesete i rezervnu odeću
• dogovorite sa vaspitačem pravila o donošenju kućnih igračaka i filmova (igračke koje podstiču agresivne igre i koje mogu da povrede decu nije dozvoljeno unositi u vrtić)
• odazivate se na roditeljske sastanke i na pozive vaspitača i stručnih saradnika na individualne razgovore o pojedinom problemu.

Savet roditelja

U PU "Naše dete" postoji Savet roditelja čiji je rad i nadležnost regulisan Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Statutom Ustanove.

Savet roditelja po održanim opštim roditeljskim sastancima u vrtićima i odvojenim vaspitnim grupama:
• predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada
• razmatra Program rada Ustanove i Izveštaj o radu Ustanove u prethodnoj godini
• razmatra mogućnosti uključivanja roditelja u ostvarivanje pojedinih sadržaja predviđenih Planom rada Ustanove
• razmatra mogućnosti uključivanja roditelja u poboljšanje standarda i materijalne situacije Ustanove
• razmatra i analizira postignute rezultate vaspitno-obrazovnog rada kod dece

Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje Upravnom odboru, direktoru i stručnim organima Ustanove.