AktuelnoPREDAVANJE ZA RODITELJE

07.03.2016. 09:41

U četvrtak 31. marta 2016.g.u 17 časova u vrtiću "Mladost", psiholog će održati predavanje na temu: "Uticaj medija na rani razvoj dece"