AktuelnoСАОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПУ "НАШЕ ДЕТЕ" ШАБАЦ

09.06.2015. 13:46

Марица Вулетић, дугогодишњи директор ПУ „Наше дете“ у Шапцу, 3. јуна 2015. године, поднела је неопозиву оставку на ову функцију, из личних разлога. Након утврђивања престанка дужности директора и чланови Управног одбора наше установе и сами су поднели неопозиве оставке на своје функције.
Директорка Марица Вулетић, као и чланови Управног одбора, овим несебичним чином желе да омогуће континуиран квалитет и несметан васпитно-образовни рад установе.
Наиме, ПУ „Наше дете” је била под различитим врстама инспекцијских надзора већ више месеци, током којих су директор и један број запослених своју радну енергију морали да усмеравају на одбијање неоснованих навода, трудећи се да не занемаре своју основну делатност – бригу о деци.
Истовремено, ни у једном инспекцијком надзору није утврђен незаконит рад нити озбиљан пропуст у раду директора и Управног одбора.
Током осмогодишњег мандата, Марице Вулетић, у ПУ “Наше дете” изграђена су два нова и адаптацијом приведена намени још два објекта за боравак деце предшколског узраста што је омогућило скоро укидање листе чекања. Такође, у току су и завршни радови на изградњи објекта кухиње, која ће почети са радом крајем јуна 2015. године.
Данас, наша установа брине о 3000 малишана који бораве у безбедном окружењу, а истовремено квалитет васпитно-образовног процеса се перманентно унапређује и подиже на виши ниво.
Истовремено, ПУ ”Наше дете” је била озбиљан ресурс, а запослени у њој дали значајан допринос у активностима које су спровођене у одбрани од мајских поплава 2014. године.
Ово су неке од чињеница, због којих је Предшколска установ “Наше дете” сврстана у једну од водећих у Србији, што поткрепљује и последње признање које је у посети нашој установи упутила г-ђа Јоланда сан Хозе, шеф првог сектора операција у Делегацији Европске Уније, као најбољем партнеру у реализацији пројекта”ИМПРЕС”, који је три године спровођен у 15 градова и општина у Србији.
Свакодневно деветомесечно ангажовање на прикупљању доказа и побијању нетачних навода из анонимних пријава, уз потребу максималног ангажовања у организацији дневних активности како би установа несметано функционисала на досадашњем нивоу, довео је до тога да директор Марица Вулетић није више желела излагање овој врсти пресије и даље наношење штете установи.
Чланови Управног одбора подржали су одлуку директора и поступили у складу са изнетим, те и сами поднели оставку.


За ПУ „Наше дете“ Шабац
Оливера Павловић, в.д. директора