AktuelnoNove cene usluga u PU

02.03.2015. 11:20

Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je da roditelj deteta učestvuje u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove, u visini od 20% od ekonomske cene. Ekonomska cena programa vaspitanja i obrazovanja u PU "Naše dete" Šabac utvrđena je u iznosu od 24 011 dinara. Na osnovu toga, cena za celodnevni oblik rada iznosi 4.802 dinara, a za celodnevni oblik rada u pripremnom predškolskom programu (PPP) 3140 dinara.
Član 50. Stav 3. navedenog zakona, propisuje da se od ove obaveze izuzimaju deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i deca iz materijalno ugroženih porodica. S tim u vezi, propisana je obaveza lokalne samouprave da snosi naknadu ukupnih troškova za one kategorije dece koja su izuzeta od plaćanja.
Odlukom o većem obimu prava porodici sa decom, grad Šabac je propisao da se naknada troškova boravka u PU "Naše dete" Šabac, za treće i svako naredno dete u porodici, obezbeđuje iz budžeta grada Šapca.
Odlukom koja je usvojena na sednici gradske Skupštine 27.2.2015. godine, propisano je da porodice koje primaju dečiji dodatak, te se mogu smatrati porodicama sa minimalnim primanjima, ali koje ne primaju novčanu socijalnu pomoć i samim tim nisu zakonom izuzete od plaćanja, imaju nižu obavezu učešća u ekonomskoj ceni od propisane, tako da njihova mesečna obaveza iznosi 2800 dinara po detetu.