AktuelnoSavetovalište za roditelje

29.09.2014. 14:36

Родитељи предшколске деце све чешће имају потребу за додатном подршком у вези са питањима развоја, васпитања и образовања, исхране, неге и здравља своје деце. Нису увек у могућности да се самостално едукују или немају навику да се и у ситуацијама када им је потребан само савет, а не и нека врста третмана, јаве здравственим или институцијама из области социјалне заштите. Предшколска установа је место где могу на многа од ових питања добити одговоре, да се информишу коме да се обрате за помоћ, стекну знања из области васпитних компетенција ...

Саветовалиште за родитеље реализује се као посебан програм у складу са принципима добровољности долажења на саветовање, дискреције у раду, доступности свим заинтересованим родитељима предшколске деце на територији града. Основне функције програма су: информативна, превентивна, едукативна и саветодавна.

Намењено је свим заинтересованим родитељима деце која похађају програме ПУ „Наше дете“ и предшколске деце на територији града која не похађају вртић.

Циљ саветовалишта је пружање стручне помоћи и подршке породици у свим питањима везаним за васпитање, образовање и одрастање деце.