AktuelnoKonkurs za prijem dece u PU

15.05.2014. 15:32

Na osnovu člana 31. i čl. 54. Statuta PU „Naše dete“ i čl. 27. Poslovnika o radu Upravnog odbora PU „Naše dete“ na sednici održanoj dana 08.05.2014. godine Upravni odbor PU „Naše dete“ raspisuje

KONKURS ZA PRIJEM DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU „NAŠE DETE“ ŠABAC ZA RADNU 2014/2015. GODINU

Konkurs za prijem dece
Obaveštenje za roditelje
Zahtev za upis
Raspored