AktuelnoIzmena konkursne dokumentacije javnih nabavki

14.03.2014. 16:00

Obaveštenje:

PU "Naše dete" vrši izmenu konkursne dokumentacije:

javna nabavka - sredstva za higijenu 2014