AktuelnoJAVNA NABAVKA - GORIVA ZA AUTOMOBILE - 2014. GODINA

14.03.2014. 15:55

Obaveštenje
JAVNA NABAVKA – GORIVA ZA AUTOMOBILE - 2014. GODINA
Na osnovu čl.57 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) oglas o javnoj nabavci kao i konkursna dokumentacija za konkretnu javnu nabavku objavljuje se i na Internet stranici naručioca.

Objavljujemo:

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti – gorivo za automobile Dokument preuzmite ovde)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – gorivo za automobile (Dokument preuzmite ovde)