AktuelnoКонкурс за упис деце за радну 2018/19

04.06.2018. 12:39

ЗА СВУ ПРИМЉЕНУ ДЕЦУ, УГОВОРИ СЕ СКЛАПАЈУ У ПЕРИОДУ ОД 5. јуна до 13. јула 2018. ГОДИНЕ,

У ЗГРАДИ УПРАВЕ – улица Господар Јевремова 23, од 8-14 часова.

Уговори се склапају искључиво између родитеља/другог законског заступника и Предшколске установе.

Неопходно је приложити лекарско уверење за дете и попуњен картон од стране изабраног лекара (картони се добијају у ДЗ) као и личне карте оба родитеља на увид.

Уколико родитељ/други законски заступник, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу.

Деца са Конкурса која нису примљена а имају мање бодова од 40, нудимо упис у полудневне програме (од 15 до 19 часова), као и у поподневне целодневне групе (од 13 до 22 часа).

КОНАЧНА ЛИСТА