AktuelnoДИНАМИКА АДАПТАЦИЈЕ НОВОУПИСАНЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА, током септембра, РАДНА 2017/18.

29.08.2017. 11:28

I НЕДЕЉА (родитељ присутан у групи) -
група 1 - од 8 - 10 часова
група 2 - од 10 - 12 часова
група 3 - од 12 - 14 часова
II НЕДЕЉА (деца бораве без родитеља) -
група 1 - од 8 - 10 часова
група 2 - од 10 - 12 часова
група 3 - од 12 - 14 часова
III НЕДЕЉА (деца бораве без родитеља) -
група 1 - од 8 - 11.30 часова
група 2 - од 8 - 11.30 часова
група 3 - од 8 - 11.30 часова


IV НЕДЕЉА (деца бораве без родитеља) -
сва деца остају на спавању

НАПОМЕНА - ОБА ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ РАДЕ ИСТУ СМЕНУ ПРВЕ ТРИ НЕДЕЉЕ ОД 8 - 14 ЧАСОВА.
- ДЕЦА КОЈА СЕ ТЕШКО АДАПТИРАЈУ ОСТАЈУ НА СПАВАЊУ КАДА РОДИТЕЉ И ВАСПИТАЧ ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ ТО МОГУЋЕ.
- ПОТРЕБНО ЈЕ ДА РОДИТЕЉИ БЕЗ ДЕЦЕ ДОЂУ НА РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 1. СЕПТЕМБРА У ПЕРИОДУ ОД 8 - 10 Ч У ОБЈЕКАТ ГДЕ ЈЕ ДЕТЕ УПИСАНО, КАДА ЋЕ ДОБИТИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ.
ПУ "Наше дете", Шабац