AktuelnoПример добре праксе - безбедност деце у саобраћају

23.04.2017. 11:43

Директорка ПУ „Наше дете“" Сандра Мићић на Међународној конференцији Безбедност саобраћаја локалних самоуправа презентовала је рад под називом „Унапређење рада васпитача на активностима саобраћајног васпитања и образовања са децом предшколског узраста“ где је представљен пример добре праксе у раду са децом и формирања адекватне саобраћајне културе у једној заједници. Она је истакла и неопходност сарадње свих институција на локалном нивоу у циљу подизања свести која се односи на безбедност у саобраћају, где је пример, управо, Град Шабац, односно сарадња и разумевање између Предшколске установе, Савета за безбедност саобраћаја града Шапца. За добре резултате у побољшању безбедности деце у саобраћају изузетно нам је важна и сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије, рекла је Сандра Мићић.
- То је темељ за проактиван став који у установи имамо, што је основ за побољшање безбедности деце у саобраћају што је свима нама основни циљ - каже Сандра Мићић, директорка ПУ "Наше дете" Шабац.